Maui Skin Clinic, Kosmetologia Wrocław 
Aleja Architektów 6B, 54-115 Wrocław, 793 299 200.

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA

Informujemy, że pozyskane przez nas Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DCR Dawid Ryżak ,Aleja Architektów 6B 54-115 Wrocław posiadającą numer NIP: 912-180-76-63 oraz REGON: .521538911

DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH

We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych widocznych na stronie lub za pomocą adresu mailowego:mauiskinclinic@gmail.com

DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY

W przypadku korzystania Użytkownika przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie należy do nich imię i nazwisko oraz adres email.

W przypadku umówienia się na wizytę w salonie Maui Skin Clinic, założenia karty klienta i zapisania się do newslettera: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email, adres strony www, adres profilu na Facebook’u, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres główny (ulica i numer, miejscowość, kod pocztowy), adres korespondencyjny jeśli inni niż adres siedziby lub prowadzenia działalności.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub wykonania usługi oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Maui Skin clinic zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oraz zamierza wykonać lub wykonywała usługę;

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy lub wykonywanie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) if) RODO);

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– korzystania ze strony Maui skin clinic

– umówienia wizyty w salonie, założenia karty klienta, zapisania danych kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umówienia wizyty i korzystania z usług salonu;

– przesyłania informacji handlowej, newslettera na podstawie art.6 ust.1 pkt a;

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być lub są udostępniane naszym pracownikom i osobom współpracującym z Maui Skin clinic., które wykonują zabiegi w naszych salonach, rejestrują karty Klienta i zgody na wykonywanie zabiegów, świadczą usługi z zakresu prawa i administracji

Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom administracji państwowej.

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane najkrócej jak to możliwe i tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc:

– w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu;

– w przypadku plików cookie do momentu usunięcia ich przez Państwa przy pomocy ustawień przeglądarki czy urządzenia. Usunięcie plików cookie nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dopóki nie zostanie ona cofnięta;

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych;

– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

– prawo dostępu do swoich danych;

– prawo sprostowania /uzupełnienia danych;

– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

– prawo do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do przenoszenia danych do innego Administratora;

– prawo sprzeciwu do przetwarzania jego danych osobowych;

– prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu;

– prawo do wniesienia skargi do GIODO.

PROFILOWANIE

Informujemy, iż Państwa dane mogą być profilowane w celu przygotowania bardziej zindywidualizowanej oferty zabiegowej.

LOGI SERWERA

Podczas każdej wizyty na stronie mauiskinclinic.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania Użytkownika, które zapisywane są w plikach logów. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają takie dane jak: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony , z której Użytkownik został przekierowany, pobrana ilość danych, a także informacje o stosowanej przeglądarce internetowej.

Zebrane przez nas dane mogą zostać poddane analizie w celu tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznej strony mauiskinclinic.pl, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów na stronie oraz zarządzania wydajnością naszego serwera. Wykorzystujemy rekordy danych pliku logu także w celu ochrony przed atakami hakerskimi.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasza strona jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia, tj. komputer, smartfon, telefon, tablet. itp. Korzystając ze strony mauiskinclinic.pl wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookies.

Na naszej stronie pliki cookie wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Państwa sesji, umożliwiające sprawniejsze, szybsze i łatwiejsze dla Użytkownika działanie strony;

– zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach konta Użytkownika;

– statystycznym, aby ulepszać i rozwijać świadczone przez nas usługi.

Pragniemy także poinformować, że:

– pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia;

– każda przeglądarka posiada możliwość przeglądania, usuwania, ograniczania oraz kontrolowania przyjmowania plików cookies. Dostęp do treści pomocy lub ustawieniami prywatności jak i bezpieczeństwa w przeglądarce, z której Państwo korzystają dostępny jest poprzez wciśnięcie klawisza pomocy F1;

– usunięcie aktualnych plików cookies, może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności na stronie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcjonalności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Szanujemy Państwa prywatność, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się ze zmianami, które mogą zostać przez nas wprowadzone.

Skorzystaj z naszych usług i umów się na wizytę